บริษัทประกันภัยรถยนต์มีวิธีคิดราคาเบี้ยประกันภัยอย่างไร

บริษัทประกันภัยรถยนต์มีวิธีการคิดเบี้ยประกันภัยที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับ ซึ่งในการกำหนดเบี้ยประกันภัยว่าควรมีราคาเท่าไหร่นั้น ใช้วิธีคิดอยู่ 2 วิธีด้วยกัน คือ

การทำสัญญาประกันภัย
การจัดอันดับ

ทั้งนี้ บริษัทจะประเมินความเสี่ยงตอนที่คุณจะทำประกันภัย ด้วยวิธีการจัดอันดับความเสี่ยงโดยใช้ระบบคะแนนครับ ซึ่งการจัดอันดับนี้จะสามารถช่วยให้บริษัทประกันภัยประเมินความเสี่ยงของคุณเพื่อใช้ในการกำหนดราคาเบี้ยประกันภัยได้ โดยการจัดอันดับความเสี่ยงก็จะมีคำถามหลากหลายให้คุณตอบ จำพวก…
‘คุณเคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือไม่’ ‘คุณเคยเคลมมาแล้วกี่ครั้ง’ ‘การเคลมของคุณมีราคาสูงกว่าความคุ้มครอง หรือสูงกว่าเบี้ยประกันภัยที่คุณจ่ายต่อปีหรือไม่’

อะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อราคาเบี้ยประกันภัยของคุณ?

ประวัติการเกิดอุบัติเหตุและการละเมิดกฎหมายจราจร
ที่อาศัยอยู่ ชนบท หรือในเมือง
อายุและเพศ (เพศชายมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าเพศหญิง)
โสด หรือ สมรส (คนที่สมรสแล้วมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่าคนโสด)
ประวัติการทำประกันภัยรถยนต์ก่อนหน้านี้
อัตราความถี่ในการใช้รถ (หากใช้รถมาก ก็จะเพิ่มความเสี่ยงมาก)

ใช้เครื่องมือเปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ออนไลน์
อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือที่สามารถทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายได้ และหากคุณอยากจะเปรียบเทียบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามแต่ คุณก็ไม่ต้องสลับเว็บไซต์ของสินค้าแต่ละเว็บไซต์เพื่อเปรียบเทียบราคาอีกแล้ว เพราะตอนนี้มีเว็บไซต์เปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์และสินค้าอื่น ๆ มากมาย ที่คุณเพียงแค่กรอกข้อมูลสินค้า แล้วทางเว็บไซต์ก็จะรายงานผลของสินค้านั้นในทุก ๆ บริษัทให้คุณทราบโดยทันที ซึ่งการเปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ออนไลน์นี้ มีประโยชน์ในแง่ที่ว่า สามารถช่วยคุณให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกบริษัทประกันภัยที่ดีที่สุด