ผู้ชายและผู้หญิงใช้อำนาจและอิทธิพลในที่ทำงานอย่างไร

ผู้ชายและผู้หญิงใช้อำนาจและอิทธิพลในที่ทำงานอย่างไร

ในทีมข้ามสายงานของผู้แทนแผนกต่างๆตำแหน่งและแม้แต่วัฒนธรรมความสำเร็จของผู้นำมักขึ้นอยู่กับความสามารถของเขาในการได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้อื่น การวิจัยโดยเพื่อนร่วมงานของเรามีอิทธิพลต่อรูปแบบที่แตกต่างกันในแต่ละวัฒนธรรม แต่เราต้องการทราบว่าความแตกต่างระหว่างเพศอาจมีบทบาทในการใช้อำนาจและอิทธิพลในที่ทำงานหรือไม่

เพื่อตอบคำถามนี้การศึกษาได้ดำเนินการโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น 360 องศาเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบที่มีอิทธิพลต่อผู้นำ 223 คน (116 คนและ 107 คน) ทั่วทั้งองค์กรและอุตสาหกรรม

แม้ว่าเราจะพบความแตกต่างที่สำคัญ แต่เราพบว่ามีความคล้ายคลึงกันที่น่าแปลกใจบางอย่าง

นี่คือบทสรุปของสิ่งที่เราค้นพบและวิธีที่ผู้นำของคุณสามารถใช้พวกเขาเพื่อเพิ่มอิทธิพลของพวกเขาได้มากที่สุด

ความแตกต่างระหว่างเพศ

ในสี่กลยุทธ์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือการให้เหตุผลการให้กำลังใจการให้คำปรึกษาและการร่วมมือกันชายและหญิงใช้เหตุผลและทำงานร่วมกันในระดับเดียวกัน

การค้นพบนี้อาจเป็นที่น่าแปลกใจถ้าคุณเชื่อว่า stereotype ที่ผู้ชายนำไปสู่การมุ่งเน้นที่มุ่งเน้นงานมากขึ้นและผู้หญิงที่มีแนวทางในการติดต่อระหว่างบุคคลมากขึ้น สำหรับกลยุทธ์เฉพาะทั้งชายและหญิงมีแนวโน้มที่จะทำเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญบางประการเกี่ยวกับยุทธวิธีหลักสองแบบที่สร้างแรงบันดาลใจและให้คำปรึกษา ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะใช้แรงบันดาลใจมากกว่าผู้ชายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเพื่อนร่วมงานและรายงานโดยตรง นอกจากนี้ผู้หญิงยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผู้ชายกับเจ้านายและรายงานโดยตรงอีกด้วย

ต่อไปนี้เป็นข้อค้นพบที่สำคัญอื่น ๆ จากการวิจัยของเรา:

(อธิบายว่าการดำเนินการตามคำขอหรือการสนับสนุนข้อเสนอจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นหรือทำให้อาชีพของพวกเขาก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไร) อย่างมีนัยสำคัญยิ่งขึ้นกับรายงานโดยตรงเมื่อเทียบกับผู้ชาย
– ผู้ชายใช้ apprising – ช่วยให้คนเข้าใจประโยชน์ให้กับพวกเขาเอง – มากกว่าผู้หญิงเมื่อมีอิทธิพลต่อผู้บังคับบัญชาของพวกเขา
– ชายอาจได้รับประโยชน์จากการใช้การให้คำปรึกษาบ่อยขึ้นด้วยรายงานโดยตรงของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขามีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แต่ต้องการคนอื่น ๆ เพื่อช่วยให้พวกเขาใช้งานได้ อย่างไรก็ตามผู้หญิงอาจใช้สไตล์ที่มีอิทธิพลต่อนี้บ่อยเกินไปกับเจ้านายของตน
– ผู้หญิงใช้ความตระหนักรู้ (โดยการสรรเสริญหรือเยินยอ) มากกว่าผู้ชายเมื่อมีอิทธิพลต่อเพื่อนร่วมงานและรายงานโดยตรง
– ผู้หญิงใช้การทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย (การสร้างความชอบธรรมของคำขอและยืนยันว่าพวกเขามีอำนาจที่จะทำให้) มากขึ้นกว่าผู้ชายเมื่อมีอิทธิพลต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะรู้สึกว่าอำนาจของตนกำลังถูกท้าทาย

เคล็ดลับในการเพิ่มอิทธิพล

ความแตกต่างระหว่างเพศส่วนใหญ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีอิทธิพลกับเพื่อนร่วมงานและรายงานโดยตรง ผู้ชายและผู้หญิงดูเหมือนจะเข้าใกล้เจ้านายในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน แต่วิธีการของพวกเขากับเพื่อนร่วมงานและรายงานโดยตรงแตกต่างกันเล็กน้อย ความแตกต่างระหว่างเพศบางส่วนสอดคล้องกับแบบแผนเพศ ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะใช้บางส่วนของนุ่มนวลมากขึ้นกลยุทธ์ส่วนบุคคลเช่นแรงบันดาลใจให้คำปรึกษาการรับรู้และการรับรู้มากกว่าผู้ชาย

อย่างไรก็ตามบางส่วนของผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับแบบแผน ทั้งชายและหญิงใช้การร่วมมือกันในระดับเดียวกันและทั้งคู่ใช้การให้คำปรึกษาในระดับเดียวกันกับเพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้เรายังพบว่าชายและหญิงใช้ความกดดันในระดับเดียวกัน โดยรวมแล้วเราพบว่ามีความคล้ายคลึงกันมากกว่าความแตกต่างระหว่างผู้นำชายและหญิงเมื่อได้รับการสนับสนุนและได้รับความผูกพัน

ผู้นำของคุณสามารถใช้เคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อเพิ่มอิทธิพลของพวกเขา

1. ไม่พิจารณาเรื่องเพศ เพศของผู้มีอิทธิพลและบุคคลที่ได้รับอิทธิพลไม่มีผลต่อความพยายามในการสร้างอิทธิพล เพื่อให้ประสบความสำเร็จผู้มีอิทธิพลต้องรู้จักคนที่เขาพยายามจะมีอิทธิพล ความต้องการของเขาคืออะไร? เขากำลังมองหาอะไร? สิ่งที่เขาหรือเธอเห็นว่าเป็นประโยชน์ คุณค่าของเขาคืออะไร?

2. อย่าพึ่งพาการให้เหตุผล แม้ว่าจะเป็นกลยุทธ์ยอดนิยม แต่การให้เหตุผลไม่ได้ผลในทุกสถานการณ์ เหตุผลใช้งานได้ดีที่สุดเมื่อใช้กับกลยุทธ์ที่มีอิทธิพลอื่น ๆ หากคุณจะใช้เหตุผลให้แน่ใจว่าได้พูดคุยถึงประโยชน์ของสิ่งที่คุณกำลังพูดไม่ใช่เฉพาะข้อเท็จจริง

3. สร้างรากฐานที่มั่นคง ความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่คุณมีกับบุคคลที่คุณมีอิทธิพลมีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของคุณ อย่างไรก็ตามผู้มีอิทธิพลหลายคนไม่ได้ใช้เวลาในการสร้างความไว้วางใจภายในทีมการมีความสัมพันธ์นี้ในสถานที่ก่อนเวลาจะช่วยให้คุณสร้างความน่าเชื่อถือกับบุคคลดังนั้นคุณจึงไม่ต้องพึ่งพากลยุทธ์ที่มีอิทธิพลเพียงอย่างเดียว

เช่นเดียวกับทักษะและลักษณะอื่น ๆ ของผู้นำที่มีประสิทธิภาพความสามารถในการสร้างอิทธิพลต่อผู้อื่นสามารถเรียนรู้และปรับปรุงเมื่อมีการฝึกอบรม เพื่อช่วยให้ผู้นำของคุณเพิ่มทักษะในด้านนี้ให้เริ่มต้นด้วยการทำให้พวกเขาตระหนักถึงรูปแบบที่พวกเขาใช้บ่อยที่สุด คู่มือการโต้ตอบนี้ครอบคลุมถึง 11 รูปแบบที่มีอิทธิพลมากที่สุดซึ่งคำเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและควรใช้อย่างไรเมื่อไหร่ นอกจากนี้คุณยังจะได้พบกับเคล็ดลับและเคล็ดลับที่ผู้นำของคุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการดึงดูดความคิดและข้อเสนอต่างๆ