มูลนิธิเพื่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

มูลนิธิเพื่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

ทุกองค์กรมีจุดมุ่งหมายที่จะนำไปสู่เสาหลักที่สำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสภาพแวดล้อม เพื่อให้บรรลุว่ามันต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ระบุข้อกำหนดของระบบการจัดการสภาพแวดล้อมที่ใช้โดยองค์กรเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและประสิทธิภาพการทำงาน หลังจากที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกมาตรฐาน ISO 9000 และเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกองค์การมาตรฐานสากล (ISO) เข้าใจความจำเป็นในการมาตรฐานระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ISO 14001 เป็นมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกยอมรับแนวความคิดในปี 1996 เพื่อเป็นหลักให้เกียรติการเจรจาแกตต์และริโอ Summit 1992 รุ่นล่าสุด ISO 14001: 2015 เป็นกรอบการจัดระเบียบที่จัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กรกระบวนการผลิตภัณฑ์และบริการในทันทีเช่นเดียวกับระยะยาว ความมุ่งมั่นของ ISO เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้เกิดการตรวจสอบมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ

มาตรฐาน ISO 14001: 2015มีการตอบสนองกับแนวโน้มล่าสุดเช่นการทำความคุ้นเคยของปัจจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสิ่งแวดล้อมเช่นความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ มาตรฐาน ISO 14001: 2015 นำไปใช้กับองค์กรใด ๆ โดยไม่คำนึงถึงประเภทขนาดและลักษณะของธุรกิจ นอกจากนี้ยังนำไปใช้กับอิทธิพลขององค์กรและควบคุมผลิตภัณฑ์บริการและกิจกรรมจากมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่ามาตรฐาน ISO 14001: 2015 ไม่ได้ประกาศมาตรฐานประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมใดโดยเฉพาะ

มาตรฐาน ISO 14001: 2015 มาตรฐานการใช้งานที่สามารถได้รับประโยชน์องค์กรของคุณในรูปแบบมากกว่าหนึ่ง พวกเขามีดังนี้:

  • 1) การมีส่วนร่วมมากขึ้นและความมุ่งมั่นจากการบริหารจัดการและความเป็นผู้นำทีมอาวุโส
  • 2) ตําแหน่งทิศทางกลยุทธ์ขององค์กรและเป้าหมายหลักการของการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • 3) มีนัยสำคัญปรับปรุงความสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อมโดยการลดการสูญเสียการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและประหยัดค่าใช้จ่าย
  • 4) เพิ่มความเสี่ยง / การจัดการโอกาสในการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงการบริหารจัดการวงจรชีวิตสำหรับการระบุการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง
  • 5) โดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย, ISO 14001: 2015 จะช่วยลดความเสี่ยงของการปรับและการประชาสัมพันธ์เชิงลบ
  • 6) ให้คุณเป็นที่ชัดเจนและสอดคล้องเปรียบในการแข่งขันในตลาด
  • 7) ช่วยเพิ่มความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของห่วงโซ่อุปทานของคุณ
  • 8) การปรับปรุงต้นน้ำและปลายน้ำไหลสื่อสารขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  • 9) การปรับปรุงจูงใจของพนักงานและการมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
  • 10) ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานสภาพแวดล้อมขององค์กรของคุณ

สรุป: 20 ปีนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ISO 14001 ยังคงเป็นมาตรฐานสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่นำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในโลก รุ่นปรับปรุงมาตรฐาน ISO 14001: 2015 จะช่วยให้องค์กรต่อเนื่องรวมการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของพวกเขาที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นมาก