ตุ๊กตาเต่าเป็นสื่อทำให้เด็กได้รับรู้ถึงความอบอุ่นได้เช่ากัน

ในโลกนี้คงไม่มีเด็กคนไหนที่ไม่รู้จักตุ๊กตา ตุ๊กตาไม่ได้มีแค่ชนิดขนปุกปุยแท้จริงแล้วตุ๊กตาเต่าทำได้จากวัสดุหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผ้าเส้นใยต่างๆ ไม้ กระเบื้อง ดินนานาชนิด ตุ๊กตามีประโยชน์หลากหลายต่อพัฒนาการเด็กด้านความคิดทำให้เด็กเกิดจินตนาการฝึกความคิดสร้างสรรค์ เช่นการได้เล่นแต่งตัวตุ๊กตาหรือเล่าเรื่องสมมติ เกิดการเรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพ เรียนรู้เรื่องเพศ สอนเรื่องสีผิวสัมผัส อวัยวะ ฯลฯ ด้านอารมณ์ ช่วยทำให้เด็กได้จัดการข้อขัดแย้งต่างๆ ในใจ พัฒนาการควบคุมอารมณ์ การเลือกแสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม ด้านสังคม ทำให้เด็กเรียนรู้การเล่นร่วมกับเพื่อน รวมถึงการจัดการปัญหาสัมพันธภาพระหว่างกัน เรียนรู้การแบ่งปันกล้ามเนื้อจะได้พัฒนาหากเด็กฝึกตัดเย็บหรือแต่งตัวตุ๊กตา ด้านจิตวิทยา ตุ๊กตาเต่าเป็นสื่อทำให้เด็กได้รับรู้ถึงความอบอุ่นจากการกอด สัมผัสได้เห็นความรักความผูกพันที่เป็นสายใยระหว่างตนเองกับพ่อแม่ชัดเจนขึ้น เหมือนที่ตนเองเคยได้รับการโอบกอดจากพ่อแม่ลดความวิตกกังวล ความกลัว ในยามที่เด็กมีเรื่องคับแค้นใจ

ตุ๊กตาเป็นแหล่งปลอบประโลมใจให้แก่เด็กเสมือนเป็นตัวแทนคนที่เด็กรักและผูกพันอาจช่วยให้เด็กกล้าแสดงอารมณ์ หรือจัดการกับอารมณ์ภายในผ่านการจินตนาการว่าได้จัดการคนที่ตัวเองโกรธอย่างสาสม ในขณะที่อาจไม่มีโอกาสทำเช่นนั้นในชีวิตจริงสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรระมัดระวังเกี่ยวกับตุ๊กตาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดมากับตุ๊กตาอาจแตกหักเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ ซึ่งอาจหลุดเข้าไปอุดกั้นทางเดินจนขาดอากาศหายใจ ควรเลือกตุ๊กตาเต่าที่ใช้วัสดุที่มีคุณภาพ สีไม่ฉูดฉาดจนเกินไป เพราะอาจมีสารตะกั่วผสมในเด็กที่เป็นภูมิแพ้ ควรหลีกเลี่ยงตุ๊กตาที่มีขน นอกจากนี้ตุ๊กตามักเป็นที่เก็บฝุ่นมากมายจึงควรทำความสะอาดซักล้างอย่างสม่ำเสมอ ส่วนตุ๊กตาที่ทำจากวัสดุแตกหักง่ายควรเก็บให้พ้นมือเด็ก